De nieuwste a.s.r. grondprijsmonitor, nieuwe pachtnormen 2014 en ondernemersverhaal Meijer

Toekomstbestendige grondfinanciering 

De agrarische grondprijzen in Nederland zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en liggen hoger dan in de ons omringende landen. Deze trendmatige stijging van de grondprijs wordt sterk bepaald door de doorgaande schaalvergroting in de akkerbouw en melkveehouderij. Maar ook de verwachtingen over het agrarisch inkomen, de ontwikkeling van het Europese landbouwbeleid en het mestbeleid spelen een rol. Al met al lijkt er een stevig fundament te liggen onder de agrarische grondprijs. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 

ASR Landelijk Vastgoed Lees meer Nieuwsbrief juli 2014

Grondprijsmonitor

Ondernemersverhaal Meijer 

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland lag in het eerste kwartaal van 2014 op 51.000 euro per hectare (figuur 1). Dat is lager dan in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar (54.000 euro per hectare), maar komt overeen met de grondprijs in de afgelopen twee jaar.  Lees meer

Internationale grondprijzen
Agrarische grondprijzen in Nederland hoger dan omringende landen
 Lees meer in het LEI themabericht 


Veestapel vervijfvoudigen dankzij erfpacht
‘Zonder erfpacht, had ik mijn bedrijf nooit zo kunnen ontwikkelen’, zegt Marcel Meijer uit de grond van zijn hart. Erfpacht maakt het voor hem mogelijk om van 50 koeien te groeien naar bijna 280 koeien. 'Je moet als verpachter en erfpachter wel goed overleggen met elkaar'. Het melkveebedrijf van Marcel Meijer op het landgoed de Groote Scheere bij Coevorden is een plaatje.


Lees meer

Lees meer

Nieuwe pachtnormen 2014 

Producten 

De nieuwe pachtnormen zijn op 1 juli 2014 van kracht geworden. Het LEI Wageningen UR heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2014 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. 

Lees meer

Agrarische erfpachtfinanciering

Agrarische grondfinanciering

Loopbaanerfpacht

Pacht

 Contact met de rentmeester? 
  Klik hier

Contact ASR

Disclaimer: a.s.r. kan niet instaan voor de volledigheid, nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van de opgenomen gegeven.
De nieuwsbrief komt tot stand in samenwerking met deskundigen. Aan de samenstelling van de nieuwsbrief is met zorgvuldigheid gewerkt, echter kunnen hieraan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. A.s.r. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
welke (indirecte) schade dan, ontstaan door gebruik van het nieuws uit deze nieuwsbrief en corresponderende nieuwssite.